Zakres świadczonych usług:


  • Projektowanie w zakresie budownictwa komunikacyjnego.


  • Pełnienie nadzorów inwestorskich.


  • Badania stanu technicznego obiektów budowlanych.


  • Wykonywanie przeglądów okresowych obiektów mostowych.