Nadzory inwestorskie

Począwszy od roku 2002 świadczymy usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. Największe samodzielnie prowadzone projekty to:

  • nadzór nad remontem mostu gen. Grota-Roweckiego na Wiśle w Warszawie Inwestor Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (2003).

  • nadzór nad realizacją węzła drogowego - skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą dojazdową do Centrum Handlowo-Usługowego "IKEA" wraz z wiaduktem nad Trasą Toruńską i estakadami zjazdowymi. Inwestor: Inter IKEA Centre Polska S.A. (2005-2006)

  • nadzór inwestorski nad budową węzła drogowego w m. Załuski w ciągu drogi krajowej nr 7. Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie (2006-2007).

Ponadto świadczyliśmy usługi podwykonawcze przy nadzorze:

  • nad budową autostrady A2 odcinek Wartkowice- Emilia. Nadzór nad budową 29 mostów i wiaduktów oraz 12 przepustów - Inżynier Kontraktu Mott MacDonald (2004-2005)

  • przy rozbudowie drogi krajowej nr 7 (na odcinku obwodnicy Grójca) - Inżynier Kontraktu "Transprojekt" Warszawa Sp. z o.o. (2006-2007)

Węzeł "IKEA Targówek"Węzeł Załuski

Wiadukty WD 208 i WK 209 Autostrady A2