Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji

Firma Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji została założona w roku 1998 przez mgr inż. Tomasza Kordjaka jako specjalistyczne przedsiębiorstwo zajmujące się określaniem stanu technicznego, projektowaniem i wykonawstwem napraw i wzmocnień konstrukcji. Bazując na doświadczeniach swojego założyciela firma realizowała usługi związane z wykonywaniem iniekcji rys, wzmocnieniami przez podklejanie zbrojenia z włókien węglowych oraz przez sprężenie.

Począwszy od roku 2003 skoncentrowaliśmy się na określaniu stanu technicznego budowli mostowych oraz projektowaniu ich przebudów. Kompetencje członków naszego zespołu są ponadto wykorzystywane przy prowadzeniu nadzorów inwestorskich.

Podstawą działalności firmy jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 9 czerwca 1998 r. pod numerem 255474.

Od dnia 30 lipca 2019 r. firma nie prowadzi działalności pod adresem:

Al. Solidarności 161/130
00-877 Warszawa

Aktualny adres firmy:

ul. Calineczki 17
03-289 Warszawa

NIP: 527-147-69-41;   REGON: 013089352

Adres biura technicznego, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz adres e-mail pozostają bez zmian.

Wieżyca 1A Wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego