W trakcie 10 lat istnienia firmy wykonaliśmy:

 • Ponad 60 projektów budowy i przebudowy obiektów mostowych w tym:
  • projekt przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Marszałkowskiej nad Trasą Łazienkowską w Warszawie (realizacja 2006 r.).
  • projekt przebudowy przejścia podziemnego pod ul. Słowackiego przy stacji Metra Marymont w Warszawie realizacja w latach 2006 i 2008.
  • projekt przebudowy 6 obiektów mostowych w ciągu linii kolejowej Warszawa-Drohusk na terenie Puław (realizacja 2004 - 2005 r.).
  • wielobranżowa dokumentacja przebudowy zabytkowych wieżyc mostu ks. J. Poniatowskiego w Warszawie.
  • projekt przebudowy mostu przez Kanał Królewski w Aleksandrowie (realizacja 2008 r.).

 • 70 projektów przebudowy przepustów

 • Ponad 100 ekspertyz i określeń nośności mostów

 • Około 440 przeglądów szczegółowych obiektów mostowych, w tym większości warszawskich mostów na Wiśle.

 • Ekspertyzy stanu technicznego budowli żelbetowych w tym:
  • określenie stanu technicznego konstrukcji zbiorników oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie w ramach przygotowywanej dokumentacji rozbudowy oczyszczalni.